کلاهک آلمانی

كلاهك گرد آلماني مخصوص كانال هاي اسپيرال گرد جايگزين بسيار مناسب كلاهك اچ H

خروجي تمامي سيستم هاي كانال كشي براي موتورخانه و سيستم هاي تخليه هوا از كلاهك استفاده ميگردد.كه كلاهك ها مي توانند در دو نوع سطح مقطع گرد و چهارگوش توليد شوند.كه نسبت به نوع كانال كشي كه كانال گرد هست يا كانال چهارگوش ,مي توان ازشون استفاده نمود.

پارامترهاي مختلفي را براي ساخت و توليد و خريد كلاهك هاي انتهايي سيستم كانال كشي در نظر گرفت.كه عبارتند از عبور سريع و بدون ايجاد افت فشار حداكثري,جلوگيري از ورود هوا خارجي به سيستم كانال كشي كه اگر موتورخانه باشد احتمال خاموش كردن و اختلال در سيستم احتراق مشعل شود.

مزایای کلاهک آلمانی

- كلاهك  آلماني داراي خروجي عمودي هستند.

-کلاهک آلمانی از انتشار بو , گاز و بخار های خروجی از دودکش را به کناره ها انتقال نمی دهد. مستقیم به جهت بالا هدایت می کند.

-کلاهک آلمانی طول مسیر کمتری را برای تخلیه دود و گاز و بخار دارد و بنابراین تخلیه زودتر انجام می گیرد.

-کلاهک آلمانی افت فشار بسیار کمتری نسبت به کلاهک H دارد

طراحی و ساخت کلاهک های گرد آلمانی از قطر 10 سانتی تا120 سانتی متر در تمامی ضخامت ها


آدرس : تهران ,شهریار میدان جهاد

مهندس شعبانی 

09100900610